NAJLEPSZA WYTWÓRNIA OLIWY W HISZPANII - AEMO 2012

Finca Casas de Hualdo

OTOCZENIE

Dziedzictwo naturalne

Teren posiadłości Hualdo rozciąga się w okazałej, naturalnej enklawie i jest domem nie tylko dla wielu uprawianych odmian roślin, ale także dla licznych przedstawicieli dzikiej fauny i flory. Mnogość gatunków u brzegów rzeki Tag jest olbrzymia, co nadaje wyjątkowy charakter produktom otrzymywanym na tych ziemiach.

Casas de Hualdo poczuwa się do odpowiedzialności za nadzwyczajne dziedzictwo naturalne w obrębie zarządzanego terenu, dlatego zawsze stara się, aby wszelkie prace wykonywane w posiadłości współgrały z działaniami na rzecz środowiska.

Prace na terenie gospodarstwa obejmują uprawę zbóż, takich jak kukurydza, pszenica oraz jęczmień, roślin strączkowych, na przykład groszku i lucerny, a także plantację pistacji i główną uprawę, czyli gaj oliwny. Poza tym posiadamy również stado owiec rodzimej rasy manchega.

Tego rodzaju kompleks uznawany jest za „cykl zamknięty“, ponieważ znaczna część otrzymywanych produktów pozostaje w obrębie gospodarstwa, przyczyniając się do zachowania równowagi w naturze. Zboża oraz lucerna są karmą dla owiec, których obornik jest z kolei wykorzystywany jako nawóz w gaju oliwnym i pozostałych uprawach. W gaju oliwnym pozwala się trawie rosnąć pośród drzew,po skoszeniu pozostawiana na powierzchni, zapewnia dodatkowy nawóz. Podobnie postępuje się z gałęziami drzew oliwnych, które po ścięciu są rozdrabniane i rozsypywane w gaju, w ten sposób łatwo się rozkładają, dostarczając drzewom potrzebnych składników.

Zrównoważony rozwój

Kolejnym ważnym aspektem jest woda stosowana do nawadniania gaju oliwnego. Woda pochodzi z rzeki, ale jej zużycie musi być jak najbardziej wydajne. W tym celu używamy różnego rodzaju czujników najnowszej generacji, które dostarczają cennych informacji odnośnie stopnia wilgotności gleby oraz aktywności drzew oliwnych, tak aby zużycie wody było nie większe niż to konieczne. Na terenie gospodarstwa Hualdo zostały zainstalowane także dwie stacje meteorologiczne, które umożliwiają badanie wpływu klimatu na uprawę.

Dbamy o zrównoważone wykorzystanie środków: ogrzewanie oraz podgrzewanie wody odbywa się dzięki piecom, które opalane są pestkami z oliwek. Ponadto pozostałości z gałęzi oraz liście drzew oliwnych są zbierane i wykorzystywane do karmienia owiec.

To jedynie kilka przykładów tego, jak praktycznie człowiek może współgrać z naturą, jednocześnie dbając w jak największym stopniu o jej ochronę.

CdH poczuwa się do odpowiedzialności za nadzwyczajne dziedzictwo naturalne w obrębie zarządzanego terenu.

Teren posiadłości rozciąga się w okazałej, naturalnej enklawie i jest domem dla licznych przedstawicieli dzikiej fauny i flory.